บ้านเข็กน้อย จ.เพชรบรูณ์

บ้านเข็กน้อย จ.เพชรบรูณ์

บ้านโนนหอม จ.สกลนคร

บ้านโนนหอม จ.สกลนคร

บ้านโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

บ้านโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

บ้านพุแค จ.สระบุรี

บ้านพุแค จ.สระบุรี

บ้านวังคูณ จ.ขอนแก่น

บ้านวังคูณ จ.ขอนแก่น

บ้านหนองบัวน้อย จ.ขอนแก่น

บ้านหนองบัวน้อย จ.ขอนแก่น

บ้านหัวดง จ.อำนาจเจริญ

บ้านหัวดง จ.อำนาจเจริญ

พระพุทธรูป ปางเลไลยก์ อายุ 400 กว่าปี บ้านไผ่ จ.ระยอง

พระพุทธรูป ปางเลไลยก์ อายุ 400 กว่าปี บ้านไผ่ จ.ระยอง

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามข่าวสารโครงการ OTOP นวัตวิถีก่อนใคร ทางอีเมล