บ้านพุแค จ.สระบุรี

บ้านพุแค จ.สระบุรี

บ้านวังคูณ จ.ขอนแก่น

บ้านวังคูณ จ.ขอนแก่น

บ้านหนองบัวน้อย จ.ขอนแก่น

บ้านหนองบัวน้อย จ.ขอนแก่น

บ้านหัวดง จ.อำนาจเจริญ

บ้านหัวดง จ.อำนาจเจริญ

พระพุทธรูป ปางเลไลยก์ อายุ 400 กว่าปี บ้านไผ่ จ.ระยอง

พระพุทธรูป ปางเลไลยก์ อายุ 400 กว่าปี บ้านไผ่ จ.ระยอง

ไปกินปู ดูปลา ชิมชาใบขลู่ พร้อมเรียนรู้ วิถีชาวประมงกัน ที่ จ.ระยอง

ไปกินปู ดูปลา ชิมชาใบขลู่ พร้อมเรียนรู้ วิถีชาวประมงกัน ที่ จ.ระยอง

หมู่บ้านนาคำไฮ แหล่งวัฒนธรรมผ้าทอไทย เส้นใยธรรมชาติ จ.หนองบัวลำภู

หมู่บ้านนาคำไฮ แหล่งวัฒนธรรมผ้าทอไทย เส้นใยธรรมชาติ จ.หนองบัวลำภู

ไปชมธรรมชาติสุดสวย ณ บ้านหมากแข้ง จ.เลย

ไปชมธรรมชาติสุดสวย ณ บ้านหมากแข้ง จ.เลย

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามข่าวสารโครงการ OTOP นวัตวิถีก่อนใคร ทางอีเมล