“ไหว้พระธาตุนาดูนชมงานศิลป์ที่ฮูปแต้มบ้านหนองพอกเรียนรู้วิถีชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

แอ่งใหญ่เช็คอินจังหวัดมหาสารคามจะพาไปชมดินแดนประวัติศาสตร์เก่าแก่และจนได้ชื่อว่าพุทธมณฑลแห่งอีสานนั่นคือพระธาตุนาดูนที่เป็นโบราณสถานที่มีอายุมากว่า 1,300 ปีขุดพบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนพ.ศ. 2522 บนที่นาของนายทองดีปะวะภูตาราษฎรบ้านนาดูน

ชาวจังหวัดมหาสารคามเห็นว่าการขุดพบพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีสมควรสร้างพระสถูปเจดีย์ประดิษฐานไว้ให้ถาวรมั่นคง

เพื่อสิริมงคลแก่จังหวัดมหาสารคามและภูมิภาคนี้และเพื่อสืบทอดพระบวรศาสนาตามแนวทางแห่งบรรพชนจึงจัดสร้างโครงการพุทธมณฑลอีสานขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา


ต่อจากแอ่งใหญ่เช็คอินที่เราแนะนำยังมีหมู่บ้านOTOP นวัตวิถีบ้านหนองพอก ต.ดงบังอ.นาดูนจ.มหาสารคามชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้ศึกษาโดยเฉพาะสิมโบราณหรือฮูปแต้มจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่วัดป่าเรไรในชุมชนนั่นเองค่ะ

อุโบสถหรือเรียกตามภาษาถิ่นอีสานว่า‘สิม’ลักษณะเป็นสิมทึบขนาดเล็กก่ออิฐถือปูนแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีประตูด้านหน้าด้านเดียว  หลังคาทรงจั่วชั้นเดียวมีปีกนกคลุมโดยรอบเครื่องบนประดับด้วยโหง่ (ภาคกลางเรียกช่อฟ้าและหางหงส์ไม้)
อาคารสิมตั้งบนฐานปัทม์ยกสูง ๘๐ เซนติเมตรจากพื้น  เจาะช่องหน้าต่าง (ป่องเอี้ยม ) ที่ผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้ โดยทำเป็นช่องแคบๆ ไม่มีบานหน้าต่าง  บันไดปูนปั้นรูปพญานาคแบบศิลปะพื้นบ้านอีสาน

เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือฮูปแต้มทั้งผนังด้านนอกและด้านในเขียนด้วยสีฝุ่นวรรณะสีเย็นคือสีฟ้าคราม น้ำเงิน เขียว ขาว ที่ผนังด้านในเขียนเรื่องพุทธประวัติพระมาลัยผนังด้านนอกเขียนเรื่องพระลัก-พระลาม (รามเกียรติ์ฉบับลาว) และเวสสันดรชาดกฝีมือช่างแบบศิลปกรรมพื้นถิ่นอีสาน

บ้านหนองพอก เป็นชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9 มาปรับใช้เกิดเป็นฐานเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายโรงสีชุมชนจักสานการทำประมงน้ำจืดเป็นต้นก่อเกิดรายได้หมุนเวียนเข้าชุมชนและเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ที่ครบวงจรสำหรับบุคคลที่สนใจนำไปปรับใช้ในอาชีพของตน

การเดินทาง
จากตัวเมืองมหาสารคามใช้เส้นทาง4007 มุ่งไปตำบลดงบังประมาณ34 กม.เบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ ถนนหมายเลข 2381ตรงไปอีกประมาณ7.4 กม.เลี้ยวขวาเข้าสู่ มค.3027ตรงไปประมาณ1.2 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้าน

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามข่าวสารโครงการ OTOP นวัตวิถีก่อนใคร ทางอีเมล