ไม่ไปไม่ได้แล้ว บ้านท่าแร่

“ว่ากันว่ามาเที่ยวสกลนคร ต้องมาแวะบ้านท่าแร่ ที่นี่มีอะไรดีต้องมาหาคำตอบ”

บ้านท่าแร่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2427 โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศส คุณพ่อฟร็องซัวส์ มารีย์ ซาเวียร์ เกโก ซึ่งอพยพครอบครัวจากตัวเมืองสกลนครข้ามหนองหาร มาตั้งหลักแหล่งใหม่ทางฝั่งเหนือของหนองหาร ซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้ กับหินลูกรังที่คนพื้นเมืองเรียกว่า “หินแฮ่” ที่มีอยู่ทั่วไป และได้สร้าง “โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่” เป็นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นับแต่นั้นมาก็ได้มีครอบครัวต่างๆ อพยพตามเข้ามา เช่น ครอบครัวชาวญวน และคนไทยทางภาคอีสานอีกจำนวนหนึ่ง จนปัจจุบันบ้านท่าแร่ เป็นชุมชนที่มีมากกว่า 2,000 ครัวเรือน

ว่ากันว่าบ้านท่าแร่ เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้น บ้านท่าแร่ จึงเป็นที่ตั้งของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง หรือเขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง

ลักษณะเด่นอีกอย่าง คือ หมู่บ้านนี้มีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากรุก คล้ายกับบ้านเมืองในแถบประเทศตะวันตก ที่เข้ากันกับบ้านเรือนสถาปัตยกรรมโคโลเนียลที่งดงามเรียงรายสองข้างทางบนถนนสายหลักของหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก

ว้าว! ต้องเตรียมไปเที่ยวกันแล้ว เพราะในทุกๆ วันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ชุมชนแห่งนี้จะจัดเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส โดยจัด “ขบวนรถแห่ดาวคริสต์มาส” ตามความเชื่อว่า “ดาว” เป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซู ขบวนรถจะตกแต่งด้วยดาวขนาดใหญ่ ประดับประดาด้วยดวงไฟวิทยาศาสตร์หลากสีสันอย่างสวยงาม และจะสื่อถึงเรื่องราวการประสูติของพระเยซู

ในทุกปีจะมีรถดาวเข้าร่วมขบวนประมาณ 200 คัน ชาวบ้านก็จะตกแต่งโคมไฟรูปดาวไว้ที่หน้าบ้าน จากนั้นเป็นการเฉลิมฉลองในหมู่ชาวคริสต์ มีการร้องเพลงประสานเสียง การประกวดร้องเพลงคริสต์มาส มีการจำหน่ายสินค้าและมีมหรสพทั้งคืนส่วนสินค้า OTOP ของที่นี่ คืองานประดิษฐ์จากผ้าและเบาะรองนั่งเป็นสินค้าของดีของชุมชน

การเดินทาง
บ้านท่าแร่ตั้งอยู่ริมหนองหาร บนทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-นครพนม) ต.ท่าแร่ อ.เมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 21 กม.

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามข่าวสารโครงการ OTOP นวัตวิถีก่อนใคร ทางอีเมล