เชียงราย จังหวัดในฝันกับชุมชน OTOP นวัตวิถี เพจกระเป๋าหนึ่งใบ

ไปแอ่วเจียงฮายกันเต๊อะ
ไปโอบกอดธรรมชาติ
ไปเสพธรรมชาติให้เต็มอิ่ม
เชียงรายเป็นจังหวัดในฝันที่อยากจะ Road Trip สักครั้งในชีวิต ไปสัมผัสลมหนาว ไปแว๊นต์เลียบริมโขง มองวิวสองฝั่งแม่น้ำ การเดินทางครั้งนี้มันไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา เป็นการตัดสินใจกลับมาเที่ยวคนเดียวอีกครั้ง จากความรู้สึกที่เคยเที่ยวคนเดียวมันได้หายไป มันเริ่มกลับมา ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไร แต่ครั้งนี้เราตัดสินใจเที่ยวคนเดียว ไม่ได้ชวนใคร อยากจะแว๊นต์ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยแล้วค่อยเดินทางต่อ เส้นทางที่เที่ยวในครั้งนี้ มีทั้งที่กิน ที่เที่ยวถ่ายรูปชิคชิค เที่ยวไหว้พระ ทะเลหมอกแบบปังๆ ร้านกาแฟชิคชิค

#ที่เที่ยวน่าสนใจ
1.วัดร่องขุ่น
2.วัดร่องเสื้อเต้น
3.วัดห้วยปลากั้ง
4.ไร่บุญรอดหรือไร่สิงค์ปาร์ค
5.ไร่ชาฉุยฟง
6. พระธาตุดอยตุง
7. จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ
8.ผาฮี้
9.ชมภูฟ้า คอฟฟี่เฮ้าส์
10.ดอยสะโง้ (ดอยสะโง๊ะ)
11.สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน
12.เชียงของ
13.วัดดอยผาตั้ง
14.ผาตั้ง
15.ภูชี้ฟ้า

การมาเที่ยวเชียงรายครั้งนี้เรายังได้แวะเที่ยว 4 ชุมชนต้นแบบของเชียงราย หรือที่เรารู้จัก
ชุมชน OTOP นวัตวิถี ไปสัมผัสความเรียบง่ายของชุมชน ความน่ารักของชาวบ้านที่หาไม่ได้จากชุมชนในเมือง ไปลองกินอาหารพื้นเมืองของชุมชน ไปเรียนรู้การทำสินค้า OTOP ของแต่ละชุมชน ไปนั่งชมการแสดงของแต่ละชุมชน บางครั้งเราหนีจากชุมชนเมือง ลองมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ที่มีแต่ความน่ารักและความอบอุ่นที่มอบให้เรา มาทำความรู้จัก 4 ชุมชนน่ารักๆของเชียงราย

1.ชุมชน ใหม่แสงแก้ว หมู่11 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย
หมู่บ้านใหม่แสงแก้วเป็นหมู่บ้านที่แยกการปกครองมาจากบ้านป่าตึงงาม หมู่ 1 ต.เจดีย์หลวง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2545 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 หน่วยงานราชการได้อนุมัติ ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น ชุมชนใหม่แสงแก้ว
#สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ
วัดแสงแก้วโพธิญาณ มีท่านเจ้าคุณภสณารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่แสงแก้วโพธิญาณ
พระมหาป่าเจ้า เป็นสถานที่ชาวบ้านใหม่แสงแก้วให้ความเคารพบูชามาโดยตลอด เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านใหม่แสงแก้ว และชาวบ้านใกล้เคียงเสมอมา เชื่อกันว่าใครมาบนบานศาลกล่าวขอเรื่องใดก็จะประสบผลสำเร็จในเรื่องนั้นๆ และเป็นเขตอภัยทาน ที่ให้อาหารปลาในสระ
#เสน่ห์ชุมชน
ชาวบ้านใหม่แสงแก้วมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีการแสดงต้อนรับของหมู่บ้านมีการจัดขบวนต้อนรับ ฟ้อนรำ ตีกลองปูจา ให้เชยชม พร้อมกับนอนโฮมสเตย์ของชาวบ้าน เรียนรู้วิถีของชาวบ้าน ร่วมกินข้าวอาหารพื้นถิ่น ที่จะต้องเดินทางมากินถึงที่ คือ ล้าผักหนอก (ใบบัวบก) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามท้องไร่ท้องนา มีสรรพคุณทางยา คือ แก้ซ้ำในและยังมีสารคลอโรฟิลด์ที่ปริมาณสูง ที่รอนักท่องเที่ยวมาชิม สิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจ คือ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ไหว้พระครูบาศรีวิชัย องค์ใหญ่ที่สุดในโลก และการเข้าไปกราบไหว้พระธาตุ 12 ราศี รวม 30 องค์ ในป่าชุมชนที่มีพื้นที่ 400 ไร่ โดยจะมีทางเดินเข้าไปท่องเที่ยวที่สามารถผ่านถึงกันได้ บ้านใหม่แสงแก้วมีเรื่องเล่าวัฒนธรรม ประเพณีเป็นเอกลักษณ์ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะรู้สึกปลอดภัย สบายใจ เหมือนอยู่บ้านตัวเองหมู่บ้านจะใช้กิจกรรมเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นในมิตรไมตรีที่ดีงาม เช่น การให้นักท่องเที่ยวแต่งกายชุดพื้นเมือง

2.ชุมชนเมืองรวง หมู่ที่ 5 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียราย
วิถีชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่ ผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย
– สร้างนวัฒกรรมและเพิ่มมูลค่าขยะ : นำขยะอินทรีย์มาสร้างนวัฒนกรรมเป็น ดินบ้านเมืองรวง วัสดุปลูกชั้นดีและนำเศษขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์ประกอบเป็นของใช้ต่างๆ
– ชุมชนเข้มแข็ง : พี่น้องบ้านเมืองรวงมีความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันภายใต้การบริหารงานของพ่อหลวงสมาน เทพสุภา และคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเมืองรวงและพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ
– อาหารปลอดภัย : มีการร่วมกลุ่มของพี่น้องชาวบ้านเมืองรวงในการผลิตและจำหน่าย อาหารปลอดภัย หลากหลายชนิด ทั้งของสดและอาหารแปรรูป ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเอง เหลือจากการบริโภคก็มาวางจำหน่ายและส่งขาย
#ที่เที่ยวใกล้ชุมชน
จุดชมวิวสิงห์ปาร์ค 360 องศา มีจุดที่สามารถชมวิวไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) ที่สวยงามพร้อมทั้งกราบพุทธสถานวัดถ้ำมิ่งโมลีที่มีความสวยงามน่าเลื่อมใส เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ด้านการบริการจัดการขยะผัดปลอดสาร อาหารปลอดภัย เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้มแข็ง สำหรับผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยว

3. ชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 9 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน
บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ต. ศรีค้ำ อ.แม่จัน (ชื่อทางการ หมู่บ้านนิคม) ในอดีตเป็นชุมชนเล็กๆที่มีชนเผ่าอ่าข่ามารวมตัวกันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2513 อพยพมาจากหมู่บ้านแสนใจ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตามโครงการจัดสรรที่ดินของศูนย์พัฒนาที่ 12 บ้านแสนสุข ตระหนักในวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ โดนเกรงว่าอนาคต ชาติพันธุ์อ่าข่าอาจเหลือเพียงตำนาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเผยแพร่เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมอ่าข่า อยู่ห่างจากตัวแม่จัน 12 กิโลเมตร เป็นชุมชนที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวด้วยเป็นเส้นทางผ่านที่นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยว อาทิ ไร่ชาฉุยฟง สีสันชาวดอย ดอยตุง ดอยแม่สลอง อีกทั้งมีความโดดเด่นในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ ที่แฝงอยู่ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องปรุงแต่ง เช่น ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ด้านอาหาร ด้านสมุนไพร
ด้านการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน และการแสดงที่เป็นที่รู้จัก คือ มินิไลท์แอนซาวด์ อ่าข่าคนภูเขา

4.ชุมชนหาดบ้าย ต.ริมโขง อ. เชียงของ
ประวัติการตั้งหมู่บ้านหาดบ้าย
จากการเคลื่อนย้ายและกระจายตัวมาอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคที่ เรียกว่า ล้านนา กลุ่มไทลื้ออีกกลุ่มได้อพยพมาอยู่ดินแดนแถบริมแม่น้ำโขง ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชื่อหมู่บ้านน้ำ เกิ๋ง บริเวณที่ปากน้ำเกิ๋งไหลลงสู่แม่น้ำโขง หมู่บ้านนี้ปัจจุบัน คือ บ้านน้ำเกิ๋งเก่า เขตเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ประเทศสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) อยู่ตรงข้ามกับบ้านดอนที่ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ชาวไทยลื้อกลุ่มนี้ (บางส่วน) ได้อพยพข้ามโขงมาอยู่ในดินแดนประเทศไทย ณ ที่บ้านหาดบ้าย (ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง) พ.ศ.2480-2486
ณ ที่แห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มริมโขงแม่น้ำโขง อีกด้านหนึ่งเป็นแนวภูเขา (ดอยพระธาตุศรีจอมหมอก ในขณะนี้) มีญาติพี่น้อง ที่อพยพไปอยู่ ที่แหล่งอื่น เช่น จากหมู่บ้านในฝั่งประเทศ สปป.ลาว เช่น บ้านปากคอบ ปากอู หลวงน้ำทา หลวงพระบาง ทยอยย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านหาดบ้าย เป็นระยะ หลายครอบครัว เพื่อได้อยู่กับใกล้ชิดกับญาติพี่น้อง ที่แยกย้ายกันไป มีการจัดสร้างวัด เป็นสถานที่ ทำพิธีทางพุทธศาสนา ประกอบอาชีพการเกษตร การประมงท้องถิ่น ปลูกใบยาสูบ ข้าวโพด และพืชผักสวนครัว ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง และ ลุ่มปงน้ำ นอกจากนี้กลุ่มไทลื้อบ้านหาดบ้ายยังได้นำเอา จารีต ประเพณีและวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมา แต่บรรพชนมาด้วย เช่น การทำบุญตามเทศกาลต่างๆ เช่น การบวชสามเณร อุปสมบท เป็นพระสงค์ และ ศิลปหัตถกรรม การทอผ้าลายไทลื้อ การแสดงขับลื้อ การทอผ้าทันใจ (จุลกฐิน) การเข้ากรรมบ้าน การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น มาด้วย เนื่องด้วยหมู่บ้านปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนและวัดอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำโขง สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ การถูกน้ำโขงไหลเซาะ ฝั่งโขงนานเข้า ฝั่งตลิ่งพังถล่มลงเป็นช่วงๆ ทางหมู่บ้านจึงหาทางหลีกเลี่ยง ภัยอันตรายที่คืบคลานเข้ามาทุกวัน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน น้ำไหลหลากพัดเซาะอย่างรุนแรงมากขึ้น จึงได้พากันอพยพย้ายหมู่บ้านขึ้นมา อีกประมาณ 1กิโลเมตร มาตั้งถิ่นฐานหมู่บ้านใหม่ จวบจนถึงปัจจุบันนี้ บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านหาดบ้ายปัจจุบันนี้ เดิมเรียกว่า ที่ราบริมห้วยป่ากล้วย อะไร! คือสาเหตุของการเกิด พังทลายของริมฝั่งโขงแห่งนี้ กลางแม่น้ำโขงตรงจุดที่หมู่บ้านตั้งอยู่มีเกาะหรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า ดอน ที่กว้างใหญ่ผุดขึ้นมาหัวดอน ที่ชาวบ้านเรียกว่า หาดขนาดใหญ่กว้างขวางทางการไหลของแม่น้ำโขงให้ไหลหลากเข้ามาทางฝั่งไทย(คือฝั่งของหมู่บ้าน)กระแสน้ำไหลกระทบแนวฝั่งตลิ่งของหมู่บ้านอยู่ทุกวันคืน จึงเกิดการกัดเซาะดิน ให้พัดถล่มเป็นแนวยาว มากขึ้นๆ จึงทำให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายหมู่บ้านขึ้นมา ณ จุดที่ตั้งปัจจุบัน และชาวบ้าน เรียกเกาะ หรือดอน ขวางกั้นทางน้ำไหลนี้ว่า หาดบ้าย บ้ายเป็นภาษาถิ่น หมายถึง ขว้างกั้น เบี่ยงไม่ตรง หรือ บ่ายเบี่ยง แต่หาดบ้าย ก็คือหาดสวรรค์ ของคนไทลื้อบ้านหาดบ้ายมาจนทุกวันนี้ และเล่าขานเชิญชวนท่านมาแอ่วเยี่ยมชมได้ด้วยความยินดียิ่ง ดั่งคำขวัญที่ว่า “หาดสวรรค์ที่หาดบ้าย” ไหว้สาพระธาตุศรีจอมหมอก บอกกันมาแอ่วหาดบ้ายโขงสวรรค์ สัมพันธ์กลุ่มศีล กินข้าวแรมฟืน พื้นดินชุ่มฉ่ำ ชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ้าซิ่นไทลื้อ เลื่องลือสาวงาม ….หมู่บ้านหาดบ้ายได้รับการพัฒนา เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม(ไทลื้อ)มีกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย-ล้านนา เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและผลิตจำหน่ายผ้าทอไทลื้อทุกประเภทเป็นผ้าซิ่นลายไทลื้อ ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมเตียง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย
ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ้าทอไทลื้อ-ล้านนา แห่งนี้ บริหารจัดการโดยมีนางสุขาวดี ติยะธะ เป็นประธาน และมีสมาชิกกลุ่มทอผ้าและออมทรัพย์รวมประมาณ 56 คน มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดผ้าทอประเภทต่างๆได้รับประกาศเกียรติคุณ โล่ รางวัล พระราชทานดีเด่นและอื่นๆอีกมากมาย

#OTOPนวัตวิถี #ชุมชนใหม่แสงแก้ว
#ชุมชนเมืองรวง #ชุมชนแสนสุข #ชุมชนหาดบ้าย
#กรมการพัฒนาชุมชน #กระเป๋าหนึ่งใบ

#กาแฟภูผาฮี้

ผาฮี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย เป็นหมู่บ้านที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกในยามเช้า พร้อมกับบรรยาศที่เย็นสบายตลอดทั้งวัน มีกาแฟใ้ห้ลิ้มลอง สำหรับการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ขอแค่ขับรถเก่งก็พอ ถนนบางช่วงอาจมีชันบ้าง
แต่ขอบอกว่า ถ้าได้มาเยือนที่นี่แล้วจะหลงรัก อยากกลับมาที่นี่อีกครั้ง

#วัดดอยผาตั้ง

ตั้งอยู่ระหว่างทางที่จะขึ้นผาตั้ง จะมีป้ายบอกชัดเจน ในยามเช้าสามารถมองเห็นทะเลหมอก ที่ลอยอยู่เหนือภูเขา

#ดอยสะโง้หรือดอยสะโง๊ะ

ดอยสะโง้ อ.เชียงแสน จุดชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทั้ง 3 ประเทศ ลาว พม่า และไทยเราจะเป็น อ.เชียงแสน
ข้างบนจะมีทั้งที่พัก และที่สำหรับกางเต็นท์ มีห้องน้ำไว้บริหาร พร้อมทั้งร้านเครื่องดื่ม การเดินทางไม่ได้ยาก ถ้าแว๊นค์มอไซค์อาจจะยากนิดหน่อยแต่ก็สามารถขึ้นได้ แต่เดินทางมาด้วยรถยนต์ สามารถจอดไว้ที่หมู่บ้านได้เลย จะมีรถรับ-ส่งของชาวบ้.

#ชุมชนเมืองรวง
ชุมชนเมืองรวง หมู่ที่ 5 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียราย
วิถีชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่ ผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย
– สร้างนวัฒกรรมและเพิ่มมูลค่าขยะ : นำขยะอินทรีย์มาสร้างนวัฒนกรรมเป็น ดินบ้านเมืองรวง วัสดุปลูกชั้นดีและนำเศษขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์ประกอบเป็นของใช้ต่างๆ
– ชุมชนเข้มแข็ง : พี่น้องบ้านเมืองรวงมีความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันภายใต้การบริหารงานของพ่อหลวงสมาน เทพสุภา และคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเมืองรวงและพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ
– อาหารปลอดภัย : มีการร่วมกลุ่มของพี่น้องชาวบ้านเมืองรวงในการผลิตและจำหน่าย อาหารปลอดภัย หลากหลายชนิด ทั้งของสดและอาหารแปรรูป ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเอง เหลือจากการบริโภคก็มาวางจำหน่ายและส่งขาย
#ที่เที่ยวใกล้ชุมชน
จุดชมวิวสิงห์ปาร์ค 360 องศา มีจุดที่สามารถชมวิวไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) ที่สวยงามพร้อมทั้งกราบพุทธสถานวัดถ้ำมิ่งโมลีที่มีความสวยงามน่าเลื่อมใส เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ด้านการบริการจัดการขยะผัดปลอดสาร อาหารปลอดภัย เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้มแข็ง สำหรับผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยว

แผนที่ Route เชียงราย

อ่านเรื่องราวของ OTOP นวัตวิถี จ.เชียงราย ได้ที่นี่

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามข่าวสารโครงการ OTOP นวัตวิถีก่อนใคร ทางอีเมล