“บ้านดอนตาล” จากอดีตกาลเนิ่นนานกว่า 2,000 ปี

คำขวัญอันแสนกิ๊บเก๋ของจังหวัดมุกดาหาร มีว่า

ภูนางหงส์เลิศลอย แหล่งหอยสมัยหิน ถิ่นกำเนิดลำผญา ผาแต้มบรรพกาล กลองโบราญล้ำค่า งามตาสระกมุทมาศ หาดหินวัดเวินไชย ถิ่นไทยข่ากะเลิง

ทำให้เรานึกย้อนอดีตของอำเภอดอนตาลเดิม ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยปรากฏในอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว บริเวณผาแต้ม ที่มีภาพเขียนสีโบราณ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ฮูบแต้ม เป็นภาพเขียนที่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีอายุไม่น้อยกว่า 2,000 ปี

ทั้งยังมีการค้นพบกลองกบ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “กลองทอง” ซึ่งเป็นกลองมโหระทึกโบราณขนาดใหญ่ ถูกพบที่วัดเวินไชยมงคล แต่ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่หอกลองวัดมัชฌิมาวาส หรือวัดกลางอำเภอดอนตาล …

นอกจากนี้ บ้านดอนตาล ยังมีตำนานเกี่ยวกับที่มาที่น่ารับรู้ไว้ คือ ที่ตั้งเดิมของบ้านดอนตาลจะอยู่ติดแม่น้ำโขงที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของชาวภูไท กะเลิง ข่า ในดอนตาลเป็นจำนวนมาก และมากขึ้นเรื่อยๆ จนภายหลังเกิดโรคระบาด ชาวบ้านจึงอพยพออกห่างจากฝั่งแม่น้ำโขง ขึ้นมาตั้งบ้านเรือนแห่งใหม่ที่บ้านดอนตาลในปัจจุบัน

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจข้างต้นแล้ว บ้านดอนตาลยังมีประเพณีที่สำคัญ และเราไม่ควรพลาดหากมีโอกาสไปเยือนบ้านดอนตาล คือ ประเพณีบุญประจำปี หรือบุญเดือนหก ที่จัดขึ้นทุกปีในราวกลางเดือนพฤษภาคม แต่ที่คนไทยจะรู้จักประเพณีนี้อย่างดี คือ งานบุญบั้งไฟนั่นเอง งานบุญเดือนหก เป็นประเพณีสำคัญของชาวอีสานทุกพื้นที่ก็ว่าได้ เพราะเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องการขอฟ้าฝนให้ตกตามฤดูกาล เพื่อให้การเพาะปลูกพืชได้ผลสมบูรณ์ดี

เที่ยวบ้านดอนตาล ต้องไม่ลืมแวะวิสาหกิจชุมชนของบ้านดอนตาล โดยเฉพาะที่บ้านดอนตาล หมู่ 3 ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลสิงห์ทอง ของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น OTOP ของบ้านดอนตาลที่จะลืมซื้อกลับไปไม่ได้ คือ ผ้าย้อมคราม ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม งานฝีมือต่างๆ รวมถึง ปลานิลสด ส้มปลาดอง และกล้วยฉาบเลิศรส ฯลฯ

การเดินทางเข้าสู่อำเภอดอนตาล ถนนสาย ดอนตาล-มุกดาหาร ระยะทาง 33 กม. และถนนสาย ดอนตาล-เลิงนกทา ระยะทาง 50 กม.

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามข่าวสารโครงการ OTOP นวัตวิถีก่อนใคร ทางอีเมล