ดูฟอสซิลที่ภูกุ่มข้าวกินปลาเขื่อนลำปาวนอนสกูลสเตย์ที่บ้านศรีสมบูรณ์ จ.กาฬสินธุ์


แอ่งใหญ่เช็คอินวันนี้เรามากันที่ อำเภอสหัสขันธ์ ณศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ่มข้าวหรือพิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย

เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวไดโนเสาร์แบบครบวงจรทั้งแสงสีเสียงตระการตาและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

ถัดจากแอ่งใหญ่เช็คอินเราแวะมาเช็คอินที่แอ่งเล็กกันค่ะที่หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีบ้านศรีสมบูรณ์ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

บ้านศรีสมบูรณ์ที่มีความหลากหลายด้านอาชีพไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่ทำอาชีพประมงพื้นบ้านและยังมีวิถีชุมชนดั้งเดิมในการดำเนินชีวิตประจำวันหมู่บ้านที่เริ่มต้นจากการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงก่อนจะยกระดับเป็นชุมชนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นชุมชนที่สะอาดถนนกว้างและสวยงามเป็นระเบียบ

เมื่อโรงเรียนในชุมชนถูกปิดตัวลงจึงเปลี่ยนโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีคนในชุมชนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นลานวัฒนธรรมที่จัดแสดงวิถีชีวิตลานการแสดการสาธิตทอเสื่อกกทำจักสานหรือแม้แต่การทอผ้าทำแปลงนาสาธิตสอนควายไถนาก่อนลงสนามจริงมีสวนเกษตรผสมผสานและจุดพักผ่อนหย่อนใจ

อีกทั้งยังดัดแปลงห้องเรียนอาคารเรียนให้เป็น ‘สกูลสเตย์’ ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยแต่วิถีชีวิตที่นี้ยังคงยึดถือปฏิบัติตามฮีต 12 คลอง 14 อย่างเหนียวแน่น

เขื่อนลำปาวคืออีกหนึ่งวิถีของคนที่นี่การทำประมงพื้นบ้านยังมีให้เห็นอีกทั้งยังมีศาลปู่เชียงโสมที่ชาวบ้านในชุมชนจะมาทำพิธีสืบชะตาปลาที่บริเวณเขื่อนลำปาวที่จะทำในทุกๆปีในห้วงเดือนพฤษภาคม

เพื่อนๆลองมาเที่ยวที่หมู่บ้านศรีสมบูรณ์แห่งนี้มาดูวิถีชาวบ้านกินปลาเขื่อนลำปาวว่าจะสดและอร่อยแค่ไหนไปนอนสกูลสเตย์กันสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ

การเดินทาง
จากตัวเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ32.3 กม.ใช้เส้นทางถนนหมายเลข 227 มุ่งไปตำบลนิคมเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกบ้านคำประถมตรงเข้าไปอีก3.6 กม. จะมีป้ายบอกทางไปหมู่บ้านเป็นระยะ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามข่าวสารโครงการ OTOP นวัตวิถีก่อนใคร ทางอีเมล