จากความอุดมสมบูรณ์สู่สินค้าชุมชน “บ้านกว้าง”

มองไปทางไหนก็เห็นแต่ความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เมืองไทยของเรา และนี่คือ
ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร ที่มีสภาพค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรลำน้ำ แหล่งน้ำหล่อเลี้ยงการเกษตร เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะในการทำการเกษตร ทำสวน และทำการประมงน้ำจืด

เรากำลังเดินเข้าไปที่ชุมชนบ้านกว้าง เข้าไปยังวังมัจฉาจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่บริเวณวัดบ้านกว้าง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยโสธรอีกแห่งหนึ่ง มีปลาธรรมชาติเข้ามาอาศัยอยู่มากมาย เช่น ปลาสวาย ปลาไน ปลาตะเพียน ปลานิล และปลาน้ำจืดเกือบทุกชนิด

พอตกค่ำก็ได้ชมจุดชมหิ่งห้อยแห่งใหม่ ในลำน้ำกว้างกว่า 1,000 ตัว บินอยู่ริมตลิ่งทั้งสองฝั่งแม่น้ำ เปล่งแสงระยิบระยับไปทั่วบริเวณ อวดโฉมให้ได้ชมกันอย่างตื่นเต้น ว่ากันว่าพื้นที่ใดปราศจากมลพิษจึงจะมีหิ่งห้อย เช่นเดียวกับที่บ้านกว้าง สามารถประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ และการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดยโสธร ซึ่งจะมีบริการเรือท้องแบนและแพขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 30 คน เพื่อนำล่องไปตามลำน้ำกว้างนั่งชมหิ่งห้อยได้อย่างสะดวกสบาย

ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคือ ทำนา, ทำสวน/ทำไร่ อาชีพเสริม ทำการประมงน้ำจืด/จับปลา ในยามว่างชาวบ้านก็จะพร้อมใจกันทอผ้าไหมมัดหมี่ โดยมีอุปกรณ์ต่างๆคือเส้นใยไหม. สีย้อมไหม และ อุปกรณ์การทอได้แก่ ฟืม กี่ทอผ้า กระสวย ๆ อัก, หลา, หลอด, กง, โฮงค่น หลังจากจัดหาเส้นใยไหมดิบมา ก็จะย้อมสีตามต้องการและดำเนินการทอตามกระบวนการ คือ ทอโดยใช้กี่ทอ ถ้าเป็นผ้าไหมมัดหมี่ ก็จะใช้เชือกมัดเป็นลวดลายก่อนการย้อมสีและการทออย่าลืมอุดหนุนของดีท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชนกันนะคะ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามข่าวสารโครงการ OTOP นวัตวิถีก่อนใคร ทางอีเมล