previous arrow
next arrow
Slider

เกี่ยวกับโครงการ

OTOP นวัตวิถี

เชื่อมโยงภูมิปัญญา วิถีชุมชน

สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถูกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จากการที่รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกันภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ในภูมิภาคทั่วประเทศ และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมดำเนินงาน OTOP โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

อ่านเพิ่่มเติม

OTOP นวัตวิถี

วีดีทัศน์

ดูทั้งหมด

OTOP นวัตวิถี

บทความน่าสนใจ

เชื่อว่าอากาศร้อนๆอย่างบ้านเรา หลายคนคงนึกถึงการท่องเที […]

13 พ.ย. 2018
169 views

เอาใจสายเดิน สายช้อป ชิม ชิลล์ เราจะพาเพื่อนๆ ไปเดินเที […]

13 พ.ย. 2018
100 views

หากนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย หลายคนคงจะนึกถึง […]

13 พ.ย. 2018
83 views

นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่จะมุ่งหน้ […]

13 พ.ย. 2018
101 views

เชื่อว่าอากาศร้อนๆอย่างบ้านเรา หลายคนคงนึกถึงการท่องเที […]

13 พ.ย. 2018
169 views

เอาใจสายเดิน สายช้อป ชิม ชิลล์ เราจะพาเพื่อนๆ ไปเดินเที […]

13 พ.ย. 2018
100 views

หากนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย หลายคนคงจะนึกถึง […]

13 พ.ย. 2018
83 views

นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่จะมุ่งหน้ […]

13 พ.ย. 2018
101 views

เชื่อว่าอากาศร้อนๆอย่างบ้านเรา หลายคนคงนึกถึงการท่องเที […]

13 พ.ย. 2018
169 views

เอาใจสายเดิน สายช้อป ชิม ชิลล์ เราจะพาเพื่อนๆ ไปเดินเที […]

13 พ.ย. 2018
100 views

หากนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย หลายคนคงจะนึกถึง […]

13 พ.ย. 2018
83 views

นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่จะมุ่งหน้ […]

13 พ.ย. 2018
101 views

เชื่อว่าอากาศร้อนๆอย่างบ้านเรา หลายคนคงนึกถึงการท่องเที […]

13 พ.ย. 2018
169 views

เอาใจสายเดิน สายช้อป ชิม ชิลล์ เราจะพาเพื่อนๆ ไปเดินเที […]

13 พ.ย. 2018
100 views

หากนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย หลายคนคงจะนึกถึง […]

13 พ.ย. 2018
83 views

นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่จะมุ่งหน้ […]

13 พ.ย. 2018
101 views
ดูทั้งหมด

OTOP นวัตวิถี

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 22 -26 พฤศจิกายน นี้ ยังว่างกันอยู่หรือเปล่า ? ข […]

16 พ.ย. 2018
184 views

สิ้นสุดการรอคอย…จากกิจกรรม Popular Vote นวัตวิถี […]

12 พ.ย. 2018
176 views
ดูทั้งหมด

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามข่าวสารโครงการ OTOP นวัตวิถีก่อนใคร ทางอีเมล